انواع  شیر آتش نشانی را در این مقاله بشناسید

انواع  شیر آتش نشانی

قیمت شیر حریق آدرس برنج انواع  شیر آتش نشانی شیر حریق آدرس همان طور که از نام این شیر پیداست جهت اطفای آتش در شهر ها و ساختمان های مسکونی اداری و صنعتی و … به فعالیت برده می شود و مستقیما به آب حیطه متصل میباشد که در هنگام آتش , حریق نشان بتواند با نصب شلنگ حریق آدرس آب موردنیاز خویش را تامین نماید .

لیست بها شیر حریق آدرس

با دقت به محل نصب که بر روی مرحله زمین باشد و یا این که باطن زمین , شیر های حریق آدرس به دو نوع تحت تقسیم می شود :

معماری ساختمان

محیط فوقانی این شیر در موقعیت معمولی کم آب است و بیرون از مرحله زمین نصب می شود .

این محیط با مفتوح کردن شیر کلیدی , لبریز اب می‌شود . نیز چنین این شیر مجهز به سیستم تخلیه می‌باشد که به صورت خودکار بعداز مسدود شدن شیر حیاتی , کار تخلیه انجام می‌گیرد . انواع  شیر آتش نشانی

یک کدام از مزیت های این شیر , قابل به کارگیری بودن این شیر در بخش ها سردسیر و مناطقی که قابلیت و امکان یخ زدگی موجود هست , هست .

عملیات حرارتی انتخاب آلیاژ آلومینیوم

دیگر مزیت این شیر مکانیزم ضربه گیر است که در هنگام وقوع واقعه و تصادف , بازدارنده خروج آب می‌گردد . شلنگ حریق آدرس به خروجی 1/2 2 , 3 و 4 اینچ این شیر پیوند می خورد .

شیر حریق آدرس ایستاده با محیط خیس

تیرهای بزرگ از جنس استنلس استیل

بخش فوقانی این شیر بر روی تراز زمین نصب می شود البته همواره محیط این شیر مملو‌از آب می‌باشد .

این شیر فاقد شیر حیاتی است و در ازای در هر یک از خروجی ها شیر مستقل ای نصب شده‌است . انواع  شیر آتش نشانی این شیر دو مزیت موقعیت محیط کم آب را ندارد و در مناطقی که قابلیت یخ زدگی داراست نباید استعمال شود . نیز چنین سیستم ضربه گیر در هنگام وقوع رخداد برای ممانعت از خروج آب را ندارد .

شیر های حریق آدرس ایستاده دارنده اتصال فلنجی برای رابطه به شبکه میباشد .

شیر حریق آدرس زمینی

بها شیر آتشنشانی ایستاده

این شیر مغایر دو شیر گذشته به صورت بی نقص در تحت زمین در درون محیط خویش نصب می شود و مجهز به شیر جدا و وصل جریان است , این شی دارنده شلنگ حریق آدرس و اساس شلنگ دارااست . جور اتصال این شیر نیز فلنجی است .

شیر حریق نشانی1

اجزا شیر حریق آدرس

بدنه شیر های اتش آدرس مشتمل بر چهار نصیب میباشد که سعی هرکدام مختصر توضیح داده شده‌است انواع  شیر آتش نشانی   کلاهک فوقانی : انواع سوپر آلیاژ و تیتانیوم
که دربرگیرنده گونه همت یا این که گشوده کننده شیر , شکاف روغن کاری و کاغذ فلنج است که در نصیب فوقانی درنظرگرفته شده گردیده اند .

بدنه میانی روی زمین :

قیمت ورق سیاه-ST37-

دهانه های آبدهی مجهز به درپوش و زنجیر اتصال بر روی این نصیب تعبیه می شودو دارنده فلنج معمولی و ایمنی است . فلنج ایمنی جهت دوری از صدمه به شیر حیاتی به فعالیت برده می شود .

بدنه میانی ذیل زمین :

دربردارنده یک لوله و دو فلنج معمولی و یک فلنج ایمنی می‌باشد که ارتفاع آن بر حسب نیاز مصرف کننده می‌باشد .

بدنه زیرین :

قیمت تیرآهن ترک در مشهد

مجهز به روزنه در دست گرفتن اندازه آبدهی و سیستم تخلیه خودکار است . نیز چنین دارنده یک یک دهانه گیرنده از شبکه آبرسانی شهری است و دو اتصال فلنج در آخر دارااست . انواع  شیر آتش نشانی

مکانیزم تخلیه خودکار

قیمت تیرآهن هاش در تهران

شير حریق نشاني بايد داراي يك مكانيزم تخليه خودكار آب باشد كه با مسدود شدن شير آب مو جود در ستون شير را در بازه زمانی زمان معيني از شير تخليه كند

قیمت میلگرد نیشابور در مشهد