آلیاژ مس و انواع آن را بشناسید

انواع آلیاژهای مس

تداوم ساختار فولادی

گونه های آلیاژهای مس آلیاژهای مس – روی ( برنج ) :
خاصیت کلیدی انواع آلیاژهای مس خاصیت دارای اهمیت برنج عبارت است از :
1 . پایداری خوردگی عالی . انواع سوراخ ها در اتصالات پیچی
2 . قابلیت و امکان لحیم شدن به وسیله آلیاژهای سرب و قلع .
3 . امکان شکلپذیری سرد بطور نمونه تراشکاری و خمکاری برای برنج α .
4 . امکان شکلپذیری گرم برای برنج β .

تیرهای بزرگ از جنس استنلس استیل
5 . قابلیت و امکان ماشینکاری بویژه هنگامی دربردارنده دست‌کم % 1 . 5 سرب باشد .
6 . قابلیت و امکان آب نیکل کاری و آب کروم کاری .
اشکال :
برنج به دو تیم تقسیم می‌شود که عبارتند از :
1 . برنج α ( آلفا ) : بیش تر از % 61 مس و کمتر از % 39 روی دارااست . قابلیت و امکان شکلپذیری سرد خیر و خوبی دارااست . برفراز 500 جايگاه سانتیگراد آنان ضعیف می شود . انواع آلیاژهای مس

 

میله های TMT ستون ها
2 . برنج α+β ( آلفا بعلاوه بتا ) : آلیاژهایی که 54 تا 61 درصد مس دارا هستند و در دمای معمولی از ترکیب بلورهای آلفا و بتا درست شده گردیده اند . چند منظوره آهن فولادی زاویه دار
برنج بتا خواص چکشخواری ندارد لذا استفاده کننده صنعتی چندانی ندارد ولی برنج آلفا خواص چکشخواری نیکی داراست لذا کاربرد صنعتی پهناور تری داراست . انواع آلیاژهای مس
موادسازنده آلیاژی در برنج :
آلومینیم :
آلیاژ مس دربردارنده 2 % آلومینیم , 22 % روی و 76 % مس است . اسم دیگر آن برنج آلومینیم است . آلومینیم استحکام مکانیکی را مضاعف می نماید . ایستادگی خوردگی و ایستادگی خوردگی داغ و اکسیداسیون را مضاعف می نماید . آلومینیم تبخیر فلز روی را بهنگام ذوب کاهش می‌دهد . کاربرد آن در ساخت لوله های کندانسوز است .

قیمت ورق st52 و کاربرد

منگنز :

استحکام مکانیکی و چکشخواری را فراوان می نماید بعنوان دلیل اکسیژن زدا هنگام ذوب سازی بکار میرود انواع آلیاژهای مس . برنج مارین ( marine ) دربردارنده 58 تا 60 درصد مس , یک درصد منگنز و یک درصد آهن و حداکثر 0 . 5 درصد قلع و آنتیموآن و یک درصد آلومینیم و سایر روی است .

قیمت ورق سیاه-ST37-

آهن :

استحکام مکانیکی و چکشخواری را فراوان می نماید .

قیمت تیرآهن ترک در مشهد

قلع :

قیمت تیرآهن هاش در تهران

استحکام مکانیکی و ایستادگی خوردگی را مضاعف می نماید مفرغ ( برنج آدمیرالتی ) که دربردارنده یک درصد قلع , 29 درصد فلز روی و 70 درصد مس می‌باشد اسم دیگر آن برنج ناوال است که در صنعت دریایی کاربرد داراست . انواع آلیاژهای مس نمونه دیگر , برنج صورتی ( میانگین قرمز‌رنگ ) دربرگیرنده 2 تا 3 درصد قلع , 7 تا 10 درصد سرب , 8 تا 15 درصد روی و سایر مس می شود . همینطور یک نمونه دیگر , برنج 5 – 5 – 5 یا این که برنج یونیور سال دربرگیرنده 5 درصد روی , 5 درصد سرب , 5 درصد قلع و سایر مس می شود .

قیمت میلگرد نیشابور در مشهد
سرب : مقادیر بیشتراز 0 . 01 درصد آن در برنج نامحلول است و تا 0 . 5 درصد آن , قابلیت و امکان ماشینکاری برنج را کاهش میدهد .
نقره : تنها در لحیم نقره افزوده می‌شود . همینطور در ساختن فیوزها بکار می‌رود چون نقطه ذوب یه خرده داراست .