مارتمپرینگ ( Martempering )

به کار سرد کردن فولاد بصورت پرسرعت و نا پیوسته , مارتمپرینگ ( Martempering ) و یا این که مارکوئنچینگ می نامند . این کار مجموعاَ به یکسری شرایط پایین انجام می شود . مارتمپرینگ (Martempering)

قیمت تیرآهن هاش در تهران

1 – آستنیته کردن فولاد

2 – سرد کردن فولاد در نمک مذاب یا این که روغن داغ

قیمت میلگرد نیشابور در مشهد

3 – نگه داشتن در محیط یاد شده تا این‌که دمای قطعه در تمام بخش های آن یکنواخت شود .

4 – سرد کردن بطوری که تراز و راس فولاد بصورت هم‌زمان سرد شود . این عمل را در هوا انجام می دهند .

5 – بازپخت دادن قطعه به خواسته ارتقاء چقرمگی

قیمت تیرآهن ترک در مشهد

5 – به دلیل بالا بردن چغرمگی فولاد , مبادرت به بازپخت دادن قطعه

در صورت تحت به تعریف فرایند متفاوتی از مارتمپرینگ بر پایه ی نمودار TTT می‌پردازیم . طبق آنچه که در صورت ذیل توضیح داده شده‌است مارتمپرینگ (Martempering)

قیمت ورق سیاه-ST37-

, فولاد در تراز اولیه سرد شدن به ترتیب تا فورا پیشین و فورا بعداز دمای استارت تشکیل مارتنزیت پر سرعت سرد شده‌است . روش دوم , اصطلاحا به مارتپرینگ تصحیح شده موسوم است .

طبق آنچه که در صورت ها مشخص و معلوم است , مرحله و راس فولاد را با دو تا اهنگ گوناگون سرد می نمایند . این شرایط در هنگامی رخداد می افتد که درضمن دگرگونی آستنیت به مارتنزیت تمام بخش های قطعه نسبتاً هم زمان سرد شده و بدین ترتیب دگرگونی در تراز و راءس هم زمان انجام می‌شوند . به همین بهانه ممکن است که احتمال ترک برداشتن , اعوجاج و تولید تنش در قطعه بشدت کاهش یابد . مارتمپرینگ (Martempering)

تیرهای بزرگ از جنس استنلس استیل

جدول پایین خاصیت مکانیکی فولاد 1095 ( 0 . 95درصد کربن ) را بعداز مارتمپر شدن و همینطور مارتنزیت و بازپخت شدن به روش معمولی را برای مشقت یکسان و برابر با 53 راکول سی نشان می‌دهد . همانطور که مراعات می شود برای یک رنج یکسان ایستادگی به ضربه فولاد مارتمپر و بازپخت شده به مراتب بیشتر از فولاد سرعت بالا سرد شده و بازپخت شده‌است .

قیمت ورق st52 و کاربرد

یکی جنبه های دارای اهمیت مارتمپرینگ این است که به غیر از مارتنزیت ساختار و یا این که فاز دیگری به‌وجود نمی آید ( ولی در مقایسه با سرد کردن سرعت بالا و مسقیم در‌این حالت غالبا درصد آستنیت باقی‌مانده بیشتر است ) . مارتمپرینگ (Martempering)

تیرهای بزرگ از جنس استنلس استیل

براین اساس , فولادهایی برای مارتمپرینگ مطلوب اند که خیر صرفا نسبت به تولیدات نتایج از دگرگونی آستنیت در دمای بالا ( مثل فریت و پرلیت ) بلکه نسبت به تشکیل بینیت که ممکن است در دما های فورا قبلی از Ms تشکیل شود هم دارنده رنج پذیری نیکی باشند . نکته دیگری که در‌این ارتباط می بایست در لحاظ داشت این است که شدت سرد کنندگی روغن داغ و نمک های مذاب کمتر از شدت سرد کنندگی آب و یا این که روغن سرد است , براین اساس فولادهایی را می توان مارتمپر کرد که رنج پذیری آنان آنقدر فراوان باشد که کاهش آهنگ سرد کنندگی محیط را جبران نماید . از این رو این دسته عملیات حرارتی عمدتا به فولادهایی که در هوا و یا این که روغن دشوار میگردند محدود می شود مارتمپرینگ (Martempering)

COVID-19 چگونه بر صنعت فولاد تأثیر می گذارد

. جدول ذیل دماهای آستنیته کردن وسریع سرد کردن ( مارتمپر کردن ) را برای تنی چند از مشهور ترین فولادهای ابزار نشان می‌دهد . نیز چنین در‌این جدول بیشترین بعد ها مطلوب برای مارتمپر کردن آمده است . در‌این ارتباط , حداکثر ابعادی خواسته شده‌است که در صورت مارتمپر شدن در یک گرمابه پاک عاری از ناخالصی و با تلاطم مضاعف , قطعه تماما طاقت فرسا شود . ولی درصورتی که از خزینه های بزرگتر مستعمل و یا این که تلاطم در خزینه دوچندان شود , قطعات بزرگتری را هم می توان مارتمپر کرد .

عملیات حرارتی انتخاب آلیاژ آلومینیوم

ه قطر 103 و ارتفاع 1000 میلیمتر نشان می‌دهد . دماهایی که روی محور عمودی نشان داده گردیده انصورت ذیل فرایند متفاوت عملیات حرارتی مارتمپرینگ را برای غلطکی از محصول فولاد SIS 2310 بد مرتبط با راس غلطک است که به یاری

کاربرد فلزات ساختمانی