راهنمای کامل فولاد ضد زنگ

فولاد ضد زنگ : یک  نمرات ، ترکیبات ، ساختار مولکولی ، تولید و خصوصیات فولاد ضد زنگ مجسمه شیشه ای Cloud Gate به لطف لایه انفعال که از فولاد داخلی در برابر اکسید شدن محافظت می کند ، درخشش خود را حفظ می کند. در این راهنما: فولاد ضد زنگ چگونه ساخته می شود؟ …
ادامه ی نوشته راهنمای کامل فولاد ضد زنگ

تیرآهن 14و کاهش روز قیمت

قیمت تیرآهن 14 امروز امکان دارد  تحت شرایطی حاکم بر بازار به  نسبت  روز های قبل دچار نوسان به صورت صعودی و یا نزولی گرددآیا اکنون  هم نرخ قیمت آهن آلات از جمله قیمت تیرآهن به صورت نزولی است یا صعودی؟ طبق گزارش خبری نگاری امروز قمت تیرآهن روندی نوزلی را در پی داشته و در مجموع …
ادامه ی نوشته تیرآهن 14و کاهش روز قیمت